Kuopataan kiky

Torsdag 2019-03-07 kl 19:39


Turun Vasemmistoliiton kevätkokous vaatii, että kilpailukykysopimuksen pidennetystä työajasta luovutaan seuraavalla työmarkkinakierroksella. Tämä niin sanottu sopimus on ryöstö, jonka varjolla suoritettiin suora tulonsiirto työntekijöiltä työnantajille erityisesti yksityisellä sektorilla. Lisäksi julkisilla aloilla lomarahaleikkaukset heikensivät työntekijöiden toimeentuloa.

Kikyn takia monien suomalaisten jo valmiiksi erittäin raskas työtaakka vain kasvoi, kun työaikaa pidennettiin 24 tunnilla korvauksetta. Suunta on väärä, sillä työaikaa pitäisi pikemminkin lyhentää. Työajan lyhentäminen parantaa työntekijöiden ja laajalti koko yhteiskunnan hyvinvointia. Suomeen tarvitaan seuraavaksi hallitus, joka tukee työväenliikkeen pitkäaikaista tavoitetta työajan lyhentämiseksi.

Palkansaajien on irtisanouduttava kiky-tunneista yhteisessä rintamassa, kuten useilla aloilla on jo tehty.

Turun Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö ilmaisee kaiken tukensa kilpailukykysopimuksen hautaamiseksi.

 

Lisätiedot:

Jaakko Lindfors
Turun Vasemmistoliiton pj.
040 775 1230


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.