Jaakko Lindfors och Sasu Haapanen fortsätter i ledningen för Vänsterförbundet i Åbo

Fredag 2019-10-04 kl 16:05


Vänsterförbundet i Åbo återvalde enhälligt sitt presidium vid höstmötet 3.10. Ordförandeskapet innehas alltså fortsättningsvis under år 2020 av Jaakko Lindfors, 31, som viceordförande fortsätter Sasu Hapanen, 37.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.