Uusitalo fortsätter som ordförande för fullmäktigegruppen

Tisdag 2019-06-04 kl 10:15


Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp, som sammanträdde till årsmöte söndagen den 2.6, återvalde enhälligt Mervi Uusitalo till gruppordförande. Uusitalo har lett gruppen sedan januari 2018 och sitter i stadsfullmäktige och kulturnämnden. I det civila är hon klasslärare.

Till viceordförande för fullmäktiggruppen återvaldes, likaså enhälligt, Anna Mäkipää, som liksom Uusitalo valdes till sin post i januari 2018. Mäkipää sitter i stadsfullmäktige och i social- och hälsovårdsnämnden. I det civila jobbar hon som region- och organisationskonsult.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.