Höstens budgetbeslut måste garantera rätten till en värdig ålderdom för våra välfärdsbyggare

Måndag 2019-09-09 kl 13:16


Vänsterförbundet i Åbo kräver att Åbo stad snabbt utökar antalet anställda inom den av staden upprätthållna åldringsvården och att vårdarnas löner höjs. Vidare föreslår förbundet att budgetmedel anslås för planeringen av uppförandet av ett allaktivitetshus med arbetsnamnet Portsahemmet 2. 


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.