Räkningen för torgparken skall inte betalas av åboborna!

Måndag 2019-11-25 kl 08:52


Torgparksförsvararna har i åratal påstått att torgparken inte förorsakar kostnader för staden. Det här stämmer inte. Vänsterförbundet i Åbo kräver att de kostnader torgparken förorsakar i form av riskhantering riktas till det privata torgparksföretaget Turun Toriparkki Oy. 

 

  • De oförutsedda kostnader byggarbetsplatsen förorsakar för stadens kollektivtrafik uppgår till över en miljon euro. Dessutom har torgparksbygget minskat kollektivtrafikens populariet och förorsakat förseningar i busstrafiken.

 

  • I samband med budgetförhandlingarna i november beslöt en majoritet av fullmäktigegrupperna om nedskärningar på 0,7 miljoner inom kollektivtrafiken. Underskottet torde kompenseras med höjda biljettpriser och försämrad service. Betalaren kommer alltså att vara vi vanliga åbobor.

 

  • Nu föreslår stadsdirektör Arve (Saml) att Åbo stad skall betala hyra för Turun Toriparkki Oy:s underjordiska utrymmen. Staden har inget verkligt behov av utrymmena, och för de behov som finns eller uppstår finns billigare alternativ i Salutorgets närhet.

 

  • Samlingspartiet, Sdp och Centern drev igenom ett förslag som tillåter att Turun Toriparkki Oy spjälker upp de olönsamma parkeringsutrymmena i olika bolag. Att bolaget spjälks upp ökar ytterligare stadens ekonomiska risktagning. Det finns en reell risk att de olönsamma parkeringsutrymmena föses över i stadens famn.

 

  • Åbo stad stöder kontinuerligt företaget Turun Toriparkki Oy genom att ta en alldeles för låg markhyra.

”Torgparken förorsakar störningar i kollektivtrafiken och allt större ekonomiska risker som kommer att drabba vanliga stadsbor. Detta är helt oacceptabelt. Räkningen kommer att uppgå till flera miljoner och den skall skickas till torgparkens ägare”, säger Vänsterförbundets i Åbo ordförande Jaakko Lindfors.

 

För mer information:

Jaakko Lindfors

Vänsterförbundet i Åbo,

ordförande

Tel. 040 775 1230


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.