Allt vårt stöd åt de strejkande!

Måndag 2019-11-25 kl 08:50


Postis och Arkeas spelöppningsförsök med byte av arbetskollektivavtal måste stoppas. Annars kommer arbetsavalsshoppandet att sprida sig som en löpeld. Det statsägda Posti sänker sina anställdas löner flera hundra euro i månaden, ökar arbetstiden och förkortar semestrarna. Arkea, som ägs av Åbo stad, sänker sina anställdas löner och pensioner. Dessutom förkortas arkeapersonalens semestrar.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.