Fullmäktigeinitiativ: Koronakrisens inverkan på barn och unga i Åbo borde analyseras för att kartlägga deras stödbehov

Fredag 2020-06-05 kl 14:55


Koronakrisen har på många sätt inverkat på barns och ungas liv. Skolgång och studier flyttades på distans då skolorna och utbildningsanstalterna stängdes. Samtidigt måste myndigheterna fatta beslut gällande all  hobbyverksamhet. Förändringarna har haft inverkan på barnens sociala relationer, trygghet och basomsorg.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.