Vänsterförbundets i Åbo kommunalutskott, ställningstagande 12.4 Ingen öppen kredit till bangårdsprojektet!

Måndag 2023-04-17 kl 08:32


Vänsterförbundet i Åbo godkänner inte den 42 miljoner euro stora investeringen och åtta miljoner stora lånegarantin till fastighetsbolaget som planerar arenan på bangårdsområdet.

För Vänsterförbundet är områdens sinsemellan jämbördighet det viktigaste. Denna förverkligas bäst genom att påskynda reparationer och utbyggnader av daghem, skolor och andra servicefastigheter i förstäderna och på andra mer avsides belägna områden.

Planen för bangården är oroväckande också med tanke på stadsbilden: på ett relativt litet område planeras nu bl a en allaktivitetsarena, ett upplevelsecentrum, affärslokaliteter, kontor och höghus på 15–20 våningar för 1 400 invånare. Norrstans trähusområde hamnar i skymundan bakom en väldig byggnadsmassa, och de redan tungt trafikerade trafiklederna belastas ännu mer.

”Vi förhöll oss kritiskt till projektet redan under förra valperioden, då stadsfullmäktige beslöt investera 30 miljoner euro i arenabolaget. Arenan och det planerade upplevelsecentret där bredvid hämtar förvisso jobb och ger Åbo mer dragningskraft, men ett marknadsmässigt sett livskraftigt projekt borde inte vara beroende av skattebetalarna. Att stadens andel höjs så här mycket redan i detta skede bådar inte gott för fortsättningen heller”, säger Vänsterförbundets i Åbo viceordförande Mervi Uusitalo-Heikkinen.

”Det förundrar mig att det, då det gäller exempelvis underhåll eller byggande av idrottsplatser, är hart när omöjligt att hitta pengar, medan ett privat framlobbat projekt beviljas öppen kredit som kommer att betalas av åboborna”, konstaterar ordförande för Vänsterförbundet i Åbo Joonas Jormalainen.

Framtiden för den av staden ägda Åbohallen (Gatorade Center) är fortfarande oviss, fast en lösning önskades redan i samband med att beslutet om Arenan fattades. Att fortsätta med issporter i den redan förlustbringande hallen skulle bli dyrt och att anpassa den till andra ändamål skulle bli ännu dyrare. Det har också talats om försäljning, men sannolikheten att en köpare hittas är minimal; den som eventuellt köper hallen tar betydande ekonomiska risker. Det mest sannolika alternativet är att staden får lov att betala rivningen av en helt användbar ishall som är i gott skick.

För mer information och intervjuer:

Joonas Jormalainen
Vänsterförbundet i Åbo, ordförande
tel. 040 566 5439
joonjorm@gmail.com

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Vänsterförbundet i Åbo, viceordförande
tel. 041 5477556
mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.