Kommuniké efter Vänsterförbundets i Åbo vårmöte 4.3.2023: Satsningarna på utbildning måste fortsätta efter riksdagsvalet

Onsdag 2023-03-08 kl 08:44


Vänsterförbundet i Åbo understryker vikten av satsningar på utbildningen under kommande valperiod. Grundfinansieringen för utbildningen, allt från småbarnspedagogik till högskola, måste bli bättre. Vidare behövs specialåtgärder för att motverka segregeringen av skolor och stärka jämlikheten i utbildningen – så t ex  införandet av bindande personaldimensionering gällande studiehandledare.

”Under den gångna regeringsperioden har betydelsefulla utbildningsreformer genomförts under ledning av Vänsterförbundet: avgiftsfri utbildning på gymnasie- och yrkesskolenivå, förlängning av läroplikten, skolorna jämlikhetsstöd och satsningar på personalen. Men de skador pandemin och den förra borgerliga regeringen åsamkade för såväl inlärning som välmående  går inte att reparera under en regeringsperiod. Vi kan inte heller bortse från den underresursering av utbildningen som pågått i åratal” konstaterar Vänsterförbundets i Åbo viceordförande och grundskolläraren Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Investeringar i utbildning måste göras också på kommunnivå. I Åbos borgmästarprogram ingår stark fokusering på vikten av att garantera kvaliteten i utbildning och undervisning. 

”De utbildningspolitiska ambitionerna i Åbo lämnar dock en hel del att önska. I årets budgetprocess eftersträvade Vänsterförbundet satsningar som skulle minska gruppstorleken och förbättra utbildningens kvalitet, men blev med dessa strävanden beklagligt ensam”, säger Vänsterförbundets i Åbo ordförande Joonas Jormalainen.

Det säkraste sättet att främja satsningar på att återupprätta utbildningens status är att rösta på Vänsterförbundet i riksdagsvalet. Förbundet har kämpat hårt och uthålligt till förmån för utbildningen i såväl  riksdag som kommunfullmäktige landet runt. 

 

För ytterligare information:
Joonas Jormalainen
Vänsterförbundet i Åbo, ordförande
joonjorm@gmail.com
0405665439 

 


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.