Tea Mattilasta monikulttuurisuus-neuvoston jäsen

Onsdag 2014-10-22 kl 11:14 - BM

Turun kaupungin luottamuselintoimikunta päätti eilen, 21.10., valita Tea Mattilan vasemmiston edustajaksi perustettavaan monikulttuurisuusneuvostoon.

Tea Mattila on on ammatiltaan arabian kielen tulkki. Hän työskentelee monikulttuurisessa työyksikössä hyvinvointi-toimialan Turun seudun tulkkikeskuksessa. Lisäksi hän on V-S ELY:n maahanmuuttaja-asiaintoimikunnassa SAK:n nimeämänä edustajana, V-S JHL:n maahanmuuttajaverkoston jäsen, opetushallituksen asioimis- ja oikeustulkkauksen tutkintotoimikunnan jäsen ja Turun liikuntalautakunnan varajäsen. Hän tekee Radio Robin Hoodissa Revontulen tyttäret -nimistä ohjelmaa maahanmuuttajanaisten kanssa. 

Kaupunginhallitus päätti 16.6.2014 § 261, että Turun kaupunkiin perustetaan monikulttuurisuusneuvosto.

Neuvoston perustaminen tukee esittelytekstin mukaan kunnan lakisääteistä tehtävää kotoutumisen edistämisessä ja mahdollistaa kasvavan vähemmistön tarpeiden entistä paremman huomioimisen, lisää maahanmuuttajien osallisuutta ja parantaa yhdenvertaisuutta. Turun neuvoston kokoonpanon on pidetty luontevana mukailla muiden suurten kaupunkien sekä toimielinten yhteistyön kannalta Turun kaupungin muiden neuvostojen ja toimikuntien kokoonpanoa.

Neuvoston kokoonpanoksi esitettiin:

- 1 luottamushenkilö kaupunginhallituksesta

- 6 luottamushenkilöä kaupungin lauta/-johtokunnista

- 6 edustajaa vieraskielisiä kuntalaisia edustavista järjestöistä

- 1 asiantuntijajäsen kaupungin virkamieskunnasta

Maahanmuuttajaneuvoston toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Kaupunginhallitus nimeää toimikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan.

Maahanmuuttajaneuvoston keskeiset tehtävät ovat edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja seurata siihen liittyvien toimenpiteiden toteutumista, osallistua kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon mm. tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja maahanmuuttajia koskevissa asioissa, edistää viranomaisten, vieraskielisten kuntalaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistoimintaa, vahvistaa monikulttuurisuusosaamista ja edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua kaupungissa, edistää vieraskielisten kuntalaisten osallisuutta kaupungin toiminnassa, suunnittelutyössä ja päätöksenteossa sekä hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määrittämät tehtävät

Maahanmuuttajaneuvoston tulee huolehtia toiminnastaan tiedottamisesta kuntalaisille, kaupunkiorganisaation toimijoille ja keskeisille yhteistyötahoille sekä toimia tiiviissä yhteistyössä muiden toimikuntien ja neuvostojen kanssa. Neuvosto laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja raportoi toiminnastaan kaupunginhallitukselle.

Kommentera inlägg. Nyckelord: tea mattila, monikulttuurisuus, neuvosto

Kulttuuriin kannattaa aina sijoittaa

Lördag 2012-09-15 - Asko Mäki

Turun kulttuurielämä koki viime vuonna valtavan innostuksen ja nousun
purkauksen: Kulttuuripääkaupunkivuosi oli kerta kaikkiaan menestys. Siihen
meni rahaa, mutta sijoitukset ovat tulleet takaisin kulttuurituristeina ja
kaupungin vetovoiman kasvuna.

Pelkäämääni kulttuurielämän lässähdystä viime vuoden jälkeen ei näytä
onneksi tapahtuneen. Turun kuvataide- ja muu näyttelytoiminta, musiikki-,
kirjallinen- sekä teatterielämä ja kaikkinainen tapahtumatarjonta näyttää
jatkuvan aikaisempaa eläväisempänä ja runsaampana. Viime vuosi jätti
tavoitellun pysyvän myönteisen jäljen Turkuun.

Läs mer »

Kommentera inlägg. Nyckelord: Kulttuuri