Föreningens dokument

Regler (på finska):

Åbovänsterns stadga

Fullmäktigegruppens verksamhetsstadga

Kommunalutskottets för Åbovänstern principer för en trygg miljö

Verksamhetsplaner (på finska):

Verksamhetsplanen 2020

Verksamhetsplanen 2019

Verksamhetsplanen 2018

Verksamhetsplanen 2017

Verksamhetsplanen 2016

Verksamhetsplanen 2015

Verksamhetsplanen 2014

Verksamhetsplanen 2013

Verksamhetsberättelser (på finska):

Verksamhetsberättelsen 2018

Verksamhetsberättelsen 2017

Verksamhetsberättelsen 2016

Verksamhetsberättelsen 2015

Verksamhetsberättelsen 2014

Verksamhetsberättelsen 2013

Verksamhetsberättelsen 2012

Bekanta dig med historian:

Henri Sundholms avhandling: Granskning av SKDL:s Åbos kommunalorganisationer och Åbovänsterns historia 1945-2012