Påverka!

Vänsterförbundarna kämpar på i stadens byråkratiska djungler för att trygga prekariatets, de studerandes, de arbetslösas, arbetarnas, pensionärernas och andra åbobors rättigheter. Målet är ett mera ekologiskt och rättvist Åbo, för vi tror att ett sådant Åbo skulle vara bättre för alla. Tycker du som vi så berätta det för oss – vi vill framföra dina åsikter och idéer till stadens ledning!

Tag kontakt:

Vänsterförbundare kan du träffa på våra evenemang. Du kan också ta kontakt via e-post eller telefon. Våra kontaktuppgifter hittar du här nere på sidan. Om du är osäker på vem du skall kontakta, använd gärna vårt kontaktformulär så kommer vår kommunalsekreterare på kansliet att förmedla meddelandet till rätt person.

Fullmäktigegruppen

Nämndmedlemmar

Vänsterförbundare i övriga av Åbos beslutande organ