Bättre grundservice ett måste i höstens budgetförhandlingar

Tisdag 2019-05-28 kl 08:04


Under höstens budgetförhandlingar måste vi koncentrera oss på att förbättra vår grundservice. Kvalitén på de livsviktiga social-, hälsovårds- och skoltjänsterna måste höjas och mer personal anställas. Nedskärningarna inom servicen måste stoppas.

Just nu sker återigen nedskärningar inom servicen. Alla politiska grupperingar utom Vänsterförbundet röstade för att begränsa möjligheterna inom samtliga sektorer att anställa vikarier och tillfällig arbetskraft.

Minskningar inom personalen leder till farosituationer. Åbo stad som arbetsgivare är ansvarig för den räkning som uppstår genom bristerna i vården och undervisningen.

”Åbo har redan slösat alldeles för mycket pengar på onödiga byggnadsprojekt såsom torgparkeringen, Logomobron och funikularen. Höstens budgetförhandlingar måste fokusera på att förbättra grundservicen och inte utsätta de anställda och dem som behöver grundservicen för en enda nedskärning till”, säger Vänsterförbundets i Åbo ordförande Jaakko Lindfors.

 

För mer information:
Jaakko Lindfors, 
Vänsterförbundets i Åbo ordförande
Tel. 040 775 1230


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.