Vänsterförbundets i Åbo vädjan till stadsdirektör Minna Arve (Saml): Arkeas avtalsshoppande måste behandlas i brådskande ordning

Måndag 2019-12-09 kl 16:17


Stadsdirektör Minna Arve (Saml) måste ta upp ändringen av ledarstyrningen inom Arkea till behandling i koncernsektionen. Just nu föreligger alla grunder för att sammankalla till extraordinarie möte.

Underlåter Arve att se till att ärendet behandlas i brådskande ordning förorsakar hon staden skador i form av allt mer omfattande strejkvågor.

De Arkea-anställda JHL-medlemmarna ställer Arve en öppen fråga i Turun Sanomat 26.11.2019: Varför vill hon sänka lönerna för Arkeas kunniga och trogna anställda med 15–30 procent, samtidigt som Arkea i fjol gjorde en vinst på 2,5 miljoner euro. 

 

För mer information,

kontakta

Jaakko Lindfors

VFÅ, ordförande

0407751230


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.