Vänsterförbundet i Åbo kräver utrymmen och stöd för konsten!

Måndag 2021-03-15 kl 08:47


Bristen på arbets- och presentationsrum för professionella inom de kreativa branscherna i Åbo har länge varit skriande. Staden har gång på gång gett löfte om permanenta arbetsrum och gång på gång svikit sina löften. Senaste nytt är vräkningen av 50 konstnärer och en teater som fungerat i 23 år  på Barker för att ge plats åt lyxbostäder, ett beslut som fattades sommaren 2020.

Också studentteatern Turun ylioppilasteatteri hotas av vräkning. Fastigheten där teatern verkat i över 40 år såldes för ett år sedan till en gründerfirma. Planen är att byggnaden skall renoveras och hyran höjas, vilket skulle tvinga teatern att lämna den. Teatteri Tarmo, den äldsta finskspråkiga teatern i Åbo, gick omkull redan 2015, då den socialdemokratiskt ledda föreningen höjde hyran. Också Teatteri Mundo håller på att förlora sina utrymmen.

Staden måste, i samarbete med aktörerna inom konstfältet, komma fram till en permanent lösning på utrymmesproblemet, så det rika kulturlivet i staden kan blomma upp igen efter pandemin. Tredje sektorns konst- och kulturaktörer behöver också pengar och utrymmen av staden.

Restriktionerna skall hävas stegvis, och så snart smittoläget och vaccinationstäckningen tillåter det skall kulturfältet få öppna igen.

”Situationen var svår redan före coronakrisen. Teatrarna, presentationsrummen och museerna har varit stängda sedan december 2020. Biljettintäkterna ha rasat, och de statliga kompensationsbidragen syns inte till. Många yrkeskonstnärer och kulturarbetare funderar på att byta bransch eller har redan gjort det,” konstaterar Joonas Jormalainen, viceordförande för Vänsterförbundet i Åbo.

Konstnärerna har gjort Åbo till en intressant och lockande kulturstad – nu är det stadens tur att hjälpa konstnärerna.

 

Vill du veta mer, kontakta Joonas Jormalainen, vo

Vänsterförbundet i Åbo, tel. 040 566 5439


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.