Åbo bygger - på vems villkor?

Tisdag 2021-04-06 kl 14:29


Viherpunainen vasemmisto ry (Åbo rödgröna vänster) och Itä-Turun Vasemmistoliitto ry (Vänsterförbundet i östra Åbo) ordnade måndagen den 29.3 distansevenemanget Åbo bygger – på vems villkor? Frågan är just nu om möjligt än mer aktuellt än tidigare, eftersom  Åbo dels planerar att modernisera stadens historiska centrum, dels fortsätter kompletteringsbyggandet i förorterna och driver flera stora, nya markanvändnings- och byggplaneringsprojekt.

”Enligt de färska planerna skall området kring universiteten och Domkyrkan utvecklas utgående från dagens behov. Åbos status som Finlands äldsta stad glöms bort. Historien borde vara ett värde, inte en börda. Då området utvecklas, borde det göras med respekt för dess unika ställning och kulturhistoriska arv. För byggandet för dagens behov finns bättre platser; så till exempel hade Finlands Banks terrasshus ju gjort sig bättre i stadsdelen Fyrstranden än bredvid det gamla bankhuset, säger Eeva-Liisa Raekallio, medlem i byggnads- och tillståndsnämnden.

”Ett problem med områdesplaneringen i centrum är att en tillräckligt detaljerad generalplan saknas. Detta gör det möjligt att fortsätta med det så kallade frimärksplanerandet, där den privata vinststrävan gång på gång kör över de kulturhistoriska värdena, söndrar den unika stadsbilden och förstör boendetrivseln för invånarna i centrum”, konstaterar Elina Sandelin, medlem i stadsmiljönämnden och stadsfullmäktige.

Viherpunainen vasemmisto och Itä-Turun Vasemmistoliitto kräver en helomvändnng inom stadsplane- och byggpolitiken i Åbo i samband med det kommande kommunalvalet. Staden skall inte byggas på bara byggfirmornas och fastighetsägarnas villkor. Byggprojekten bör synas från fall till fall. Såväl då det gäller utvecklandet av centrum som kompletteringsbyggandet i förorterna måste invånarnas åsikter höras och natur- och miljövärden beaktas.

Det måste bli ett slut på det byggande som naggar grönområden i kanterna, och naturvärdena måste tryggas. ”Kuppis koloniträdgård skall i den nya generalplanen betecknas entydigt och i sin helhet som koloniträdgård”, säger Sandelin. 

”Enligt naturskyddslagen skall skyddade biotoper – naturtyper – tryggas i de faktiska bygglösningarna. Med blotta planbeteckningar som konstaterar naturvärden garanteras inget skydd, om byggvolymerna är oproportionerligt stora i förhållande till platsen”, fortsätter Sandelin. 

Bygg- och tillståndsnämnden beviljade i februari tillstånd att fälla träden i Kirstiparken i Stor-Heikkilä mot invånarnas vilja och mot Åbo naturskyddsförening ståndpunkt. ”Det här är ett i den alldeles för långa raden av likadana beslut; en ohållbar politik. Grönområdena och parkerna borde tvärtom bli fler med tanke på att de motverkar klimatförändringens följder. Stadens invånare och stadsnaturens mångfald får inte längre glömmas bort i beslutsfattandet”, avslutar Raekallio.

 

För mer information, kontakta:

 

Eva-Liisa Raekallio

Ordförande

Viherpunainen vasemmisto ry

Medlem i byggnads- och tillståndsnämnden

Tel. 0402473913 

 

Elina Sandelin

Ordförande

Itä-Turun Vasemmistoliitto ry

Medlem i stadfullmäktige och

stadsmiljönämnden

Tel. 0408337107


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.