Vänsterförbundet i Åbo kräver hållbar lösning på vårdkrisen

Onsdag 2021-09-08 kl 09:01


Vänsterförbundet i Åbo kräver hållbar lösning på vårdkrisen

Vänsterförbundet i Åbo kräver att staden sätter fart på rekryteringen av social- och hälsovårdspersonal. För att råda bot på den akuta sjukskötar- och läkarbristen måste lönerna höjas. Dessutom behövs i Åbo ett permanent system, med egen budget, för att täcka upp för plötsliga och återkommande personalbortfall.

Hälsovårdsservicen i Åbo är överbelastad som aldrig förr. Stadens telefontjänst är stockad – återuppringningarna dröjer i veckor, eller uteblir helt. Att hitta lediga mottagningstider i den elektroniska bokningstjänsten är i det närmaste omöjligt. Grundhälsovårdens dysfunktionalitet har lett till en explosionsartad ökning av kostnaderna inom specialsjukvården.

Förra veckan föreslog borgmästaren Minna Arve (Saml) att problemet skall lösas genom att hämta arbetskraft från utlandet och externalisera hälsostationerna. Dylika åtgärder skulle bara försämra den offentliga servicen och öka kostnaderna. Kortsiktiga externaliseringar skall på inga villkor godkännas före social- och hälsovårdsreformen, vars uttalade målsättning är att stärka den offentliga serviceproduktionen.

”I Finland finns tiotusentals personer som utbildat sig inom vårdbranschen men arbetar inom andra branscher, eftersom social- och hälsovårdsbranschens löner och arbetsförhållanden inte lockar. I Åbo är lönenivån den lägsta i landskapet. Kompetenta personer finns, men förutsättningen för att de skall låta sig rekryteras är högre löner och bättre arbetsförhållanden. Åbo borde ta efter grannstaden Salo, som nyligen anställde 57 nya social- och hälsovårdsproffs”, konstaterar viceordförande för Vänsterförbundet i Åbo Joonas Jormalainen.

Stadsstyrelsen har lovat att under hösten ta lönegropen och personalbristen inom social- och hälsovården till behandling. Frågan kan inte vänta till social- och hälsovårdsreformen – Vänsterförbundet i Åbo kräver en snabb och rättvis lösning på vårdkrisen. Stadens nya ledning har nu ett enastående tillfälle att infria festtalens löften om förbättringar till förmån för åbobornas välbefinnande.

---

För mer information, kontakta

Risto Rinne

Vänsterförbundet i Åbo, ordförande

Tel. 040 724 8911

rinne@utu.fi

Joonas Jormalainen

Vänsterförbundet i Åbo, viceordförande

Tel. 040 566 5439

joonjorm@gmail.com


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.