Vänsterförbundet i Åbo: Lägg externaliseringsextasen på is!

Fredag 2022-01-21 kl 13:40


Vänsterförbundet i Åbo yrkar på en förstärkning av den offentliga social- och hälsovårdsservicen inom Egentliga Finlands välfärdsområde. Genom förnuftig resursering av den offentliga serviceproduktionen kan vi förverkliga sote-reformens centrala mål: att minska skillnaderna i hälsa, garantera tillgången på yrkeskunnig arbetskraft, hålla kostnaderna i styr och trygga jämlik och kvalitativ service åt alla finländare.

 

Tyvärr är alla partier inte inne på samma linje. Gallupettan Samlingspartiet vill öka bruket av servicesedlar, minska på byråkratin och utlokalisera servicen till privata företag. Enligt partiets valpropaganda lär dessa åtgärder öka ”valfriheten”, och är enligt ”det sunda bondförnuftet” de enda rätta lösningarna.

 

En privat hälsokoncern har en avkastning på 5–10 %, en egen administration med högavlönade chefer och möjligen lån som skall amorteras. Det är fiffigare att placera gemensamma skattemedel i den icke vinstorienterade offentliga servicen, där pengarna inte används till annat än att producera de ifrågavarande tjänsterna, med andra ord till löner och arbetsredskap, konstaterar Joonas Jormalainen, ordförande för Vänsterförbundets i Åbo.

 

Också inom vänstern erkänns vikten av att det finns organisationer, näringsidkare och lokala småföretag som behändigt kan producera kompletterande social- och hälsovårdstjänster, men i slutändan är det ändå den offentliga sektorn som ansvarar för att underleverantören gör sitt jobb oklanderligt och håller sig till det överenskomna.

 

”Välfärdsområdet måste satsa på effektiv kvalitetskontroll. Missförhållanden måste åtgärdas i tid, innan problemen blir övermäktiga. På många håll i Egentliga Finland har brister inom exempelvis äldrevården och barnskyddet uppdagats”, säger Vänsterförbundets i Åbo viceordförande Mervi Uusitalo-Heikkinen.

 

På valdagen 23.1.2022 väljs Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige. Genom att rösta på Vänsterförbundet bidrar du till att finansieringen och bestämmanderätten inom social-, hälso- och räddningsväsendet hålls i våra gemensamma händer.

 

För mer information:

Joonas Jormalainen
Vänsterförbundets i Åbo ordförande

Tel. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com 

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen 

Vänsterförbundets i Åbo viceordförande

Tel. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi 


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.