Vänsterförbundets i Egentliga Finland i välfärdsområdesfullmäktigegrupp har konstituerat sig - Nina Söderlund, Nagu, valdes till ordförande

Fredag 2022-01-28 kl 14:06


Under sitt första möte 27.1.2022 konstituerade sig Vänsterförbundets i Egentliga Finland välfärdsområdesfullmäktigegrupp. Nina Söderlund, Nagu, valdes till ordförande och till viceordförande valdes Jaakko Kärkkäinen, Åbo.

Söderlund och Kärkkäinen är båda erfarna vänsterpolitiker. Politices magister Nina Söderlund har 30 års erfarenhet av fullmäktigearbete på olika håll i Egentliga Finland. Dessutom har hon i många år suttit i distriktsstyrelsen. För tillfället är hon viceordförande för stadsfullmäktige i Pargas. Jukka Kärkkäinen är psykiatriker med lång erfarenhet som chef och utvecklare inom hälso- och mentalvården. Han har också lång erfarenhet av kommunalpolitik inom fullmäktige och bland annat i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse.

Vår fullmäktigegrupp har som mål att stärka primär- och socialvården. Dessutom strävar vi till att förbättra samverkan inom hela sote-systemet”, konstaterar de nyvalda ordförandena.

Till gruppens förhandlare jämte ordförandena valdes Maarit Koivisto, Loimaa, och Katri Kapanen, St Karins. Dessutom är ordförande för Vänsterförbundet i Egentliga Finland Kaisa Vallavuori med i den tekniska beredningen.

Vänsterförbundet fick i det historiska, första välfärdsområdesvalet 23.1.2022 tio platser i områdesfullmäktige.

De invalda och deras suppleanter

Invalda:

1. Li Andersson, Åbo 2. Johannes Yrttiaho, Åbo 3. Timo Furuholm, Åbo 4. Maarit Koivisto, Loimaa 5. Pirjo Rinne, Åbo 6. Nina Söderlund, Nagu 7. Lotta Laaksonen, Pargas 8. Jukka Kärkkäinen, Åbo 9. Jaakko Lindfors, Åbo 10. Emma Lindqvist, Reso

Suppleanter

1. Katri Kapanen, St Karins 2. Muhiadin Hersi, Åbo 3. Eveliina Tyyskänen, Reso 4. Lauri Kouki, Åbo 5. Timo Lähteenmäki, Salo 6. Mervi Uusitalo-Heikkinen, Åbo 7. Henna Jokinen, Nystad 8. Leena Kaunislahti, Åbo 9. Harri Palomäki, Nådendal 10. Joonas Jormalainen, Åbo

För mer information, kontakta:

Nina Söderlund 050 527 8180

Jukka Kärkkäinen 040 769 3365

 


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.