Vattenhinderbana, för all del - men inte halvgratis i Ispois!

Måndag 2022-02-07 kl 10:35


Vänsterförbundets representanter motsätter sig planen att hyra en del av Ispois badstrand åt en privat vattenparksentreprenör. Åbo stadsmiljönämnd har kommit till samma slutsats redan två gånger: vattenparken torpederades ifjol våras och på nytt förra veckans tisdag den 1.2., med rösterna 7–6. Fredags den 4.2. beslöt sig chefen för stadskansliet för att trampa över nämnden och skrev in ärendet på stadsstyrelsens föredragningslista. Beslut i ärendet kommer alltså att fattas vid stadsstyrelsens möte måndagen den 7.2.

Ispoisstranden är en av de få ställen i Åbo där folk kan bada gratis och dit familjer kan bege sig för att njuta av Östersjön, oberoende av inkomstnivå. Och inte bara badare söker sig till Långvattnet; här glider också kanoter, kajaker och motorbåtar omkring. Stranden och farleden är i dagens läge i så flitig användning att miljöbelastningen börjar var kritisk. Farleden är trång; det är bäddat för farosituationer. Parkeringsplatserna på området är redan i nuläget alltför få.

Enligt vattenparksföretaget skulle hinderbanan varje sommar hämta c. 6000 fler besökare till stranden. Banan skulle nås via en smal brygga som är i allmänhetens bruk. Synnerligen speciellt är att strandremsan erbjuds företaget mot en årshyra på 350€, i praktiken allså gratis. Så här kommersialiseras och privatiseras offentliga rum avsedda för allmänheten. Den som vill använda den planerade hinderbanan skall betala inträde.

I jämförelse med andra storstäder har Åbo sorgligt få allmänna simstrandsområden. Vänsterförbundet anser att fler sådana behövs redan under innevarande fullmäktigeperiod. Villkoret för anläggandet av nya simstränder får dock inte vara att befintliga stränder spjälks upp eller tillåts förfalla.

 

För mer information kontakta

 

Joonas Jormalainen, ordf.

Vänsterförbundet i Åbo

040 566 5439

joonjorm@gmail.com

 

eller

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen, vo

Vänsterförbundet i Åbo

041 547 7556

mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

 


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.