En ansvarsfull ägarpolitik och högre röst åt stadens anställda

Fredag 2022-02-18 kl 09:12


Vänsterförbundet i Åbo kräver att staden skall föra en ansvarsfull ägarpolitik och förbättra de anställdas inflytande i stadens olika dotterbolag. Personalens delaktighet i beslutsfattandet kan stärkas bland annat genom att representation i bolagens styrelser garanteras, genom att förtroendepersonernas ställning stärks och gemensamma informationstillfällen för ledning och personal ordnas.

Stadsfullmäktige godkände på måndagen ett nytt ägarpolitiskt program för åren 2022–2025. Vänsterförbundets förhandlare lyckades under beredningen förhandla fram ett flertal förbättringar i programmet.

”På Vänsterförbundets initiativ kommer koncernstadgan att förnyas så, att den tryggar personalens förbättrade delaktighet i förvaltningen. Vidare skall Kuntec, bolaget som sköter underhållet av stadens gator och grönområden, stärkas i sin ställning som intressentenhet. Skrivningen som möjliggör försäljning av Arkea, lindrades”, konstaterar ordförande för Vänsterförbundet i Åbo Joonas Jormalainen.

En del brister kvarstår nog i ägarstyrningsprogrammet. Det möjliggör t ex fortfarande att vinsterna från stadens hyresbostadsbolag TVT Oy går som inkomster till staden, dvs de används till annat än TVT:s verksamhet. Vänsterförbundets förhandlare framlade ett förslag om att avlägsna denna skrivning, men tyvärr vann förslaget inte genklang hos de övriga partiernas förhandlare. Arkea, som förser skolor och daghem med mat, räddades i höstas från konkurrensutsättning genom att bolaget gjordes till en intressentenhet inom staden, men för stadens övriga personal är situationen fortfarande sårbar.

 ”TVT:s främsta uppgift är att erbjuda åbobor bostäder av god kvalitet till rimligt pris, därför skall bolagets vinster användas för nybyggen och fastighetssanering. Beträffande Arkea har vi nog ett hårt jobb framför oss då välfärdsområdet inleder sin verksamhet och stadens andel i upphandlingarna minskar, säger viceordförande för Vänsterförbundet i Åbo Mervi Uusitalo-Heikkinen. 

Vänsterförbundet i Åbo kämpar vidare för att förbättra arbetsvillkoren för staden anställda. Partiet anser att det fördelaktigaste är att den för staden nödvändiga kost-, städ- och underhållsservicen i så stor utsträckning som möjligt produceras av stadens egen arbetskraft.

 

Vill du veta mer, kontakta

Joonas Jormalainen,

Vänsterförbundet i Åbo, ordförande

Tel. 040 566 5439

joonjorm@gmail.com 

eller

Mervi Uusitalo-Heikkinen 

Vänsterförbundet i Åbo, viceordförande

Tel. 041 547 7556

mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.