Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän kannanotto: Kunnalliset päivähoitopaikat säilytettävä

Fredag 2014-11-07 kl 10:21 - Li Andersson

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei kannata viiden sadan kunnallisen päivähoitopaikan yksityistämistä. Turku-sopimuksessa mukana olevien ryhmien elokuussa hyväksymässä uudistusohjelmassa linjataan 500 hoitopaikan siirtämisestä kunnallisesta yksityiseen sekä sen selvittämisestä, mistä kunnallisista toimipaikoista voidaan luopua.

Toteutuessaan päätös siirtää kertaheitolla jopa 700 lasta ulos päivähoitopaikoistaan. Vasemmistoliiton ryhmän mukaan on epärealistista ajatella, että uusia päivähoitopaikkoja löytyisi jo nyt ruuhkautuneista yksityisistä hoitopaikoista. Hoitosuhteet lasten kannalta tärkeisiin aikuisiin katkeavat ja erityishuomiota kaipaavat, kuten alle kolmivuotiaat tai erityistä tukea kaipaavat lapset saattavat kohdata vaikeuksia uuden hoitopaikan löytämisessä.

Tämän päätöksen taustalla on kokoomuksen ideologinen pyrkimys lisätä yksityistä hoitoa ja palvelusetelillä ostettuja paikkoja, yhdistettynä liian tiukkoihin talousraameihin. Päätös vaikuttaisi suoraan 700 lapsen arkeen, kun omaa päivähoitoryhmää ja päiväkotia joutuu vaihtamaan. Haluamme säilyttää kunnalliset päivähoitopaikat jatkossakin. Pienet kunnalliset päivähoitopaikat ovat tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa ja julkinen päivähoito laadukasta, vaikka resursseja koko ajan vähennetään, linjaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Li Andersson.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on viime vuosien kaikissa talousarviokäsittelyissä esittänyt, ettei yksityistä päivähoitoa lisättäisi. Ryhmä vastusti myös toiseen uudistusohjelmaan sisältyvää rajua yksityistämisesitystä. Lisäksi vasemmistoliiton edustajat esittivät kasvatus- ja opetuslautakunnan syyskuun talousarviokokouksessa, ettei kunnallisia päiväkoteja lakkautettaisi ja yksityistä palvelua lisättäisi. Lautakunnan enemmistö oli kuitenkin tuolloin valmis hyväksymään lakkautukset.

Yksityisille palvelutuottajille ei voida asettaa samanlaisia vaatimuksia lasten erityistarpeiden huomioimisesta kuin kunnallisella puolella, ja palveluseteleiden myötä monen lapsiperheen päivähoitokustannukset saattavat nousta. Vastuu päivähoidon takaamisesta on viimekädessä aina kunnalla, Andersson jatkaa.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä painottaa, että laadukas kunnallinen päivähoito on ennaltaehkäisevää työtä parhaimmillaan.

Lisätiedot:

Li Andersson
puheenjohtaja
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä
puhelin: +358 (0) 405088697
li@vasemmistonuoret.fi <li@vasemmistonuoret.fi>

Kommentera inlägg. Nyckelord: valtuustoryhmä, päivähoito, kannanotto

Kannanotto työllisyyden, palveluiden ja alueellisen tasa-arvon puolesta Turussa

Fredag 2014-03-21 kl 10:23 - Birgitta Mattsson

Turun Vasemmistoliiton edustajisto päätti kokouksessaan 20.3. yksimielisesti antaa seuraavan kannanoton: 

Työllisyyden, palveluiden ja alueellisen tasa-arvon puolesta Turussa

Turun Vasemmistoliiton edustajisto korostaa Turun kaupungin ratkaisuissa tavoitteina työllisyyttä, peruspalveluita ja alueellista tasa-arvoa.  Työttömyys, palveluiden rapistuminen ja kaupungin eri alueiden epätasa-arvoisuus ovat nimittäin Turun suurimmat ongelmat.

Turun kokoomusjohto on yrittänyt luoda maailmanlopun tunnelmaa kaupungin talousongelmien ja velkaantumisen ympärille.  Paniikkimielialaan ja äkkijarrutukseen ei kuitenkaan ole syytä.  Harkitsemattomat leikkaukset aiheuttavat kokemuksen mukaan usein enemmän menoja ja luovat uusia ongelmia todellisten säästöjen sijaan.  Turku on edelleen varakas kaupunki, mikä on vahva perusta talouden tasapainottamiselle.

Turun talouden tilaan pitää kuitenkin suhtautua vakavasti ja vastuullisesti.  Kokoomusjohdon vastuulla oleva velkaantuminen jatkuu, mikä ei ole kestävä tie, eikä lain mukaan mahdollistakaan loputtomiin.  Valtionosuuksien mahdollinen pieneneminen uhkaa vähän leikata kaupungin tuloja.  Verotulot ovat toisaalta viime vuosina joka kerran nousseet ennusteita suuremmiksi.

Turun Vasemmistoliiton mielestä kaupungin talous tulee tasapainottaa harkiten ja riittävän ajan kuluessa toimintoja järkeistämällä ja investointeja oikein ajoittamalla.  Tässä on luotettava palvelualojen asiantuntemukseen ja aloitteellisuuteen, mutta niille on voitava asettaa sitovia velvoitteita  – lakisääteiset palvelut kuitenkin turvaten. Kaupungin tuloja voidaan myös jonkin verran kasvattaa, kunhan asiakasmaksuilla ei rasiteta kohtuuttomasti pienituloisia.  Kuntaveron merkittävä korottaminen tuskin on enää järkevää.

Kaupungin keskushallinnon ja kalliiden konsulttipalveluiden käytön jatkuva kasvu on pysäytettävä, vaikka sillä ei kovin suuria säästöjä saadakaan.  Sillä on kuitenkin tärkeä vaikutus kaupungin julkiseen kuvaan: ei ole oikein palkata jatkuvasti uusia johtajia ja korottaa heidän palkkojaan, kun turkulaisten välttämättömiä palveluita uhataan heikentää.

Osa tarvittavista menojen vähennyksistä voidaan saavuttaa eläköitymisten kautta.  On kuitenkin muistettava, että jokainen täyttämättä jäävä virka tai toimi varsinaisissa palveluissa saattaa merkitä palveluiden heikkenemistä tai jäljelle jäävien työntekijöiden työtaakan raskautumista.

Turun Vasemmistoliitto korostaa, että kaupungin työntekijöiden lomautukset, irtisanomisista puhumattakaan, eivät ole kestävä ratkaisu Turun talousongelmiin.

Eurovaalityöhön!

Turun Vasemmistoliiton edustajisto kehottaa kaikkia vasemmistolaisia ponnekkaaseen eurovaalityöhön.  Euroopan unionin (EU) parlamentti on tärkeä päätöksenteon paikka, jonka ratkaisut vaikuttavat merkittävästi jokaisen suomalaisen elämään.  Toukokuun vaaleissa on hyvä mahdollisuus palauttaa suomalaiselle vasemmistolle suora edustus EU-parlamenttiin ja liittyä samalla osaksi eurooppalaisen vasemmiston uutta vahvistumista.

Vasemmiston monipuolisella listalla on hyviä ehdokkaita, joiden joukossa on kaksi turkulaista, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie ja Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson.  Vaalityölle on erinomaiset lähtökohdat ja kaikilla on mahdollisuus osallistua siihen, vaikkapa jakamalla vaalimateriaalia, tukemalla Vasemmistoliittoa ja sen ehdokkaita taloudellisesti, tai vakuuttamalla lähiympäristöä äänestämisen tärkeydestä.

Liikkeelle vappuna!

Turun Vasemmistoliiton edustajisto kutsuu kaikkia turkulaisia ja lähikuntien asukkaita osoittamaan mieltään tänä vappuna Aatteen ja ay-liikkeen tapahtumaan erityisesti.

-        rauhan puolesta

-        telakan säilyttämisen puolesta, ja

-        kunnallisten palveluiden ja työntekijöiden aseman puolesta.

Kommentera inlägg. Nyckelord: kannanotto, edustajisto, työllisyys, palvelut, eurovaalit