Kannattaako Turun työllistää, vai maksaa sakkoja?

Tisdag 2014-09-16 kl 10:38 - Asko Mäki

Turun kaupunki maksaa vuodessa jo yli 12 miljoonaa euroa työmarkkinatuen kuntaosuutta. Työllistämiseen käytetään kaupungin omia varoja siitä vain reilu neljäsosa. Kannattaisiko kaupungin mieluummin työllistää, kuin maksaa sakkoja?

Työttömyys on viime vuosina kasvanut, erityisesti Turussa. Samalla kasvavat työttömyyden kustannukset. Jokainen työllistetty tekee jotain hyödyllistä kaupungin hyväksi. Työllistämällä torjutaan myös ihmisten muita sosiaalisia ja terveysongelmia.

Näitä kysymyksiä käsitellään Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunnan avoimessa keskustelussa torstaina 18.9. kello 18 alkaen Manillan Köysisalissa, Itäinen Rantakatu 64. Mukana ovat Turun kaupungin revisiotoimiston tarkastuspäällikkö Heikki Korhonen, joka esittelee Turun työllistämistoimintaa ja työhönvalmentaja Timo Katajainen, joka kertoo Liedon kunnan hankkeista. Turun Seudun TST ry:n puheenjohtaja Joe Majanen kommentoi.

Lisätietoja: Asko Mäki 044 377 46 57

Kommentera inlägg. Nyckelord: työllistäminen, työllisyys

Kannanotto työllisyyden, palveluiden ja alueellisen tasa-arvon puolesta Turussa

Fredag 2014-03-21 kl 10:23 - Birgitta Mattsson

Turun Vasemmistoliiton edustajisto päätti kokouksessaan 20.3. yksimielisesti antaa seuraavan kannanoton: 

Työllisyyden, palveluiden ja alueellisen tasa-arvon puolesta Turussa

Turun Vasemmistoliiton edustajisto korostaa Turun kaupungin ratkaisuissa tavoitteina työllisyyttä, peruspalveluita ja alueellista tasa-arvoa.  Työttömyys, palveluiden rapistuminen ja kaupungin eri alueiden epätasa-arvoisuus ovat nimittäin Turun suurimmat ongelmat.

Turun kokoomusjohto on yrittänyt luoda maailmanlopun tunnelmaa kaupungin talousongelmien ja velkaantumisen ympärille.  Paniikkimielialaan ja äkkijarrutukseen ei kuitenkaan ole syytä.  Harkitsemattomat leikkaukset aiheuttavat kokemuksen mukaan usein enemmän menoja ja luovat uusia ongelmia todellisten säästöjen sijaan.  Turku on edelleen varakas kaupunki, mikä on vahva perusta talouden tasapainottamiselle.

Turun talouden tilaan pitää kuitenkin suhtautua vakavasti ja vastuullisesti.  Kokoomusjohdon vastuulla oleva velkaantuminen jatkuu, mikä ei ole kestävä tie, eikä lain mukaan mahdollistakaan loputtomiin.  Valtionosuuksien mahdollinen pieneneminen uhkaa vähän leikata kaupungin tuloja.  Verotulot ovat toisaalta viime vuosina joka kerran nousseet ennusteita suuremmiksi.

Turun Vasemmistoliiton mielestä kaupungin talous tulee tasapainottaa harkiten ja riittävän ajan kuluessa toimintoja järkeistämällä ja investointeja oikein ajoittamalla.  Tässä on luotettava palvelualojen asiantuntemukseen ja aloitteellisuuteen, mutta niille on voitava asettaa sitovia velvoitteita  – lakisääteiset palvelut kuitenkin turvaten. Kaupungin tuloja voidaan myös jonkin verran kasvattaa, kunhan asiakasmaksuilla ei rasiteta kohtuuttomasti pienituloisia.  Kuntaveron merkittävä korottaminen tuskin on enää järkevää.

Kaupungin keskushallinnon ja kalliiden konsulttipalveluiden käytön jatkuva kasvu on pysäytettävä, vaikka sillä ei kovin suuria säästöjä saadakaan.  Sillä on kuitenkin tärkeä vaikutus kaupungin julkiseen kuvaan: ei ole oikein palkata jatkuvasti uusia johtajia ja korottaa heidän palkkojaan, kun turkulaisten välttämättömiä palveluita uhataan heikentää.

Osa tarvittavista menojen vähennyksistä voidaan saavuttaa eläköitymisten kautta.  On kuitenkin muistettava, että jokainen täyttämättä jäävä virka tai toimi varsinaisissa palveluissa saattaa merkitä palveluiden heikkenemistä tai jäljelle jäävien työntekijöiden työtaakan raskautumista.

Turun Vasemmistoliitto korostaa, että kaupungin työntekijöiden lomautukset, irtisanomisista puhumattakaan, eivät ole kestävä ratkaisu Turun talousongelmiin.

Eurovaalityöhön!

Turun Vasemmistoliiton edustajisto kehottaa kaikkia vasemmistolaisia ponnekkaaseen eurovaalityöhön.  Euroopan unionin (EU) parlamentti on tärkeä päätöksenteon paikka, jonka ratkaisut vaikuttavat merkittävästi jokaisen suomalaisen elämään.  Toukokuun vaaleissa on hyvä mahdollisuus palauttaa suomalaiselle vasemmistolle suora edustus EU-parlamenttiin ja liittyä samalla osaksi eurooppalaisen vasemmiston uutta vahvistumista.

Vasemmiston monipuolisella listalla on hyviä ehdokkaita, joiden joukossa on kaksi turkulaista, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie ja Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson.  Vaalityölle on erinomaiset lähtökohdat ja kaikilla on mahdollisuus osallistua siihen, vaikkapa jakamalla vaalimateriaalia, tukemalla Vasemmistoliittoa ja sen ehdokkaita taloudellisesti, tai vakuuttamalla lähiympäristöä äänestämisen tärkeydestä.

Liikkeelle vappuna!

Turun Vasemmistoliiton edustajisto kutsuu kaikkia turkulaisia ja lähikuntien asukkaita osoittamaan mieltään tänä vappuna Aatteen ja ay-liikkeen tapahtumaan erityisesti.

-        rauhan puolesta

-        telakan säilyttämisen puolesta, ja

-        kunnallisten palveluiden ja työntekijöiden aseman puolesta.

Kommentera inlägg. Nyckelord: kannanotto, edustajisto, työllisyys, palvelut, eurovaalit

Turun Vasemmistoliitto hakee kunnallissihteeriä

Fredag 2013-12-13 kl 14:52 - Elias Laitinen

Turun Vasemmistoliitto hakee kunnallissihteeriä puolipäiväiseen toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Kunnallissihteerin tehtävänä on organisoida Turun Vasemmistoliiton toimintaa. Kunnallissihteeri vastaa järjestön taloudenhoidosta sekä päivittäisestä toiminnasta. Kunnallissihteeri toimii kunnallistoimikunnan kokousten valmistelijana, sihteerinä ja toimikunnan päätösten toimeenpanijana sekä järjestön jäsenyhdistysten ja jäsenten apuna järjestötoiminnassa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta vasemmistolaisesta järjestö- tai ammattiyhdistystyöstä ja kunnallishallinnon tuntemusta. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kokonaisuuksien hallintaa. Hakijalta toivomme sähköisen tiedonkäsittelyn taitoja ja valmiuksia monipuoliseen (erityisesti sähköiseen) tiedottamiseen. Soveltuva koulutus ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.
 
Työ on puolipäivätyötä (n. 20 h/vko) liukuvalla työajalla. Kokonaispalkka on 1320 euroa/kk. Työhön kuuluu jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä. Työsuhde alkaa 1.2.2014 tai sopimuksen mukaan.

Turun Vasemmistoliitto on Vasemmistoliiton Turun kunnallisjärjestö, jolla on 30 jäsenyhdistystä. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan tiistaihin 7.1.2014 klo 16.00 mennessä kirjallisena osoitteeseen: Turun Vasemmistoliitto, Hakakatu 12, 20540 Turku. Sähköisesti hakemukset osoitteeseen turunvasemmistoliitto@nic.fi. Kirjekuoreen tai sähköpostiviestin otsikkoon merkintä ”Kunnallissihteeri”.

 
Lisätiedot:

Asko Mäki
Puheenjohtaja
044 377 4657
askoilari.maki@gmail.com


Elias Laitinen
Kunnallissihteeri
045 852 3343
turunvasemmistoliitto@nic.fi

Kommentera inlägg. Nyckelord: Turku, työllisyys

Työllistäminen avain Itä-Turun ongelmiin - julkiset palvelut säilytettävä

Torsdag 2013-11-07 kl 20:37 - Elias Laitinen

Varissuo, kuten muutkin Itä-Turun lähiöt, on vilkas, monipuolinen ja elinvoimainen asuinalue. Jo pitkään korkeana pysynyt työttömyys luo kuitenkin seudulle kärjistyviä ongelmia. Työllistymisen tukeminen onkin avain Itä-Turun ongelmien ratkaisemiseen. Samalla on varmistettava, että vielä suhteellisen kattavia julkisia palveluja Itä-Turussa kuten muillakin lähiöalueilla kehitetään, eikä supisteta.

Turun työttömyys on maakunnan ja koko Suomen työttömyyttä merkittävästi suurempaa. Tämä tuntuu erityisesti lähiöissä ja on kaupungin asuma-alueiden eriarvoistumisen perussyy. Turun Vasemmistoliiton pitkä linja on tukea lähiöiden kehittämistä. Nyt on ensiarvoista todella käyttää Turun työllistämisvaroja työllistämiseen, sen sijaan että kaupunki maksaa vuosittain miljoonien eurojen ”sakkomaksuja” pitkäaikaistyöttömistään.

Varissuon ja muut Itä-Turun koulut, päiväkodit, terveysasema ja sosiaalitoimisto, nuorisotila, kirjasto ja Majanummen toimitila on ehdottomasti säilytettävä. Päivähoitopaikka on taattava laissa säädetyssä ajassa tasavertaisesti lähiöidenkin lapsille. Alueelle tarvitaan myös lisää ja uusia palveluita, vielä vuosia myös maahanmuuttajataustaisten asukkaiden kotoutumisen tukemiseksi. Alueen asukkaiden oman toiminnan tukeminen on välttämätöntä.

Suomessa jokainen saa vapaasti valita asuinpaikkansa. On tärkeää, että tämä vapaus toteutuu myös käytännössä.  Siksi kaupungin hallitsemia vuokra-asuntoja tulee sijoittaa tasaisesti kaikille asuinalueille, jotta eri väestöryhmät voivat asua rinnakkain ja ongelmalähiöt eivät muodostu pysyväksi ilmiöksi Turussa.  Kaavoituksessa on varmistettava eri asumismuotojen tasainen jakautuminen koko kaupungin alueelle.

Kommentera inlägg. Nyckelord: Itä-Turku, Varissuo, työllisyys, Vasemmisto

Työpaikkoja elvyttämällä - Turun kannettava vastuunsa

Torsdag 2013-08-01 - Asko Mäki

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta kannustaa Vasemmistoliiton johtoa ja ministeriryhmää sen toimiessa talouden elvyttämistoimien ja työpaikkojen puolesta.

Työttömyys ja varsinkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys pahenevat pääasiassa kansainvälisistä syistä johtuvan talouden taantuman pitkittyessä.  Nyt tarvitaan valtion tuntuvaa täsmäelvytystä työpaikkojen säilyttämiseksi ja uusien luomiseksi.  Elvyttävät täsmätoimet tulee suunnata jo aiemmin tarpeellisiksi todettuihin ja kestäviin kohteisiin, kuten liikenneverkon parantamiseen, edullisten vuokra-asuntojen rakentamiseen kasvukeskuksiin ja julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitilojen ja koulujen korjaamiseen.

Turun telakan ja koko telakkateollisuuden toimintaedellytysten turvaamisesta on pidettävä kiinni.

Täsmäelvytys voidaan vielä rahoittaa valtion velkaa kohtuullisesti lisäämällä.  Valtion omaisuutta ei sen sijaan pidä myydä, ellei myyntituottoja saman tien kohdisteta omaisuutta vastaavasti kartuttaviin investointeihin.   

Turun Vasemmistoliitto edellyttää, että Turun kaupunki kantaa tilanteessa vastuunsa.  Kaupunkilaisten tarpeellisista palveluista ja tukitoimista huolehtivia kaupungin työntekijöitä ei tule lomauttaa, saati irtisanoa.  Työllistävien ja Turun varallisuutta lisäävien investointien taso tulee pitää mahdollisimman korkeana.  

Kaupungin on myös aktiivisesti tartuttava valtion tarjoamiin rahoitus- ja työllistämismahdollisuuksiin ja työllistämisvarat  on täysimääräisesti ja ajoissa käytettävä tarkoituksiinsa.  Viime vuosina kaupungille on työllistämistoimien laiminlyönneistä koitunut jopa kymmenen miljoonan euron menetykset vuosittain. Nuorisotakuu on toteutettava.  Kaupungilla on työllistämisvelvoite.

Kommentera inlägg. Nyckelord: työllisyys, elvytys

Yhteistyötä ystävyyskaupunki Pietarin suuntaan

Tisdag 2012-09-25 kl 19:29 - Pirjo Rinne

Selvityspyyntö kaupunginhallituksessa 24.9.2012

Varsinais-Suomen liiton hallitus teki tutustumismatkan Pietariin 12.-14.9. 2012. Matkalla tutustuttiin Suomi-taloon ja käytiin keskusteluja Pietarin kaupungin edustajien kanssa. Keskusteluissa tuli ilmi, että elinkeinoelämän ja yliopistojen yhteistyö on käynnistymässä. Kävi myös ilmi, että Science Parkin osuus yhteistyössä ei ole päässyt käynnistymään.

Turku ja Varsinais-Suomen liitto on tehnyt runsaasti työtä Pietarin kaupungin kanssa. Näen, että tämä työ on tärkeää ja siihen on saatava mukaan laajasti toimijoita.

Pyydän selvitystä, mitä Science Park on tehnyt ja mitä tulee tekemään, jotta yhteistyö Pietarin elinkeinoelämän ja yliopistojen välillä käynnistyisi?

Kommentera inlägg. Nyckelord: kaupunginhallitus, yliopisto, työllisyys