Kannattaako Turun työllistää, vai maksaa sakkoja?

Tisdag 2014-09-16 kl 10:38 - Asko Mäki

Turun kaupunki maksaa vuodessa jo yli 12 miljoonaa euroa työmarkkinatuen kuntaosuutta. Työllistämiseen käytetään kaupungin omia varoja siitä vain reilu neljäsosa. Kannattaisiko kaupungin mieluummin työllistää, kuin maksaa sakkoja?

Työttömyys on viime vuosina kasvanut, erityisesti Turussa. Samalla kasvavat työttömyyden kustannukset. Jokainen työllistetty tekee jotain hyödyllistä kaupungin hyväksi. Työllistämällä torjutaan myös ihmisten muita sosiaalisia ja terveysongelmia.

Näitä kysymyksiä käsitellään Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunnan avoimessa keskustelussa torstaina 18.9. kello 18 alkaen Manillan Köysisalissa, Itäinen Rantakatu 64. Mukana ovat Turun kaupungin revisiotoimiston tarkastuspäällikkö Heikki Korhonen, joka esittelee Turun työllistämistoimintaa ja työhönvalmentaja Timo Katajainen, joka kertoo Liedon kunnan hankkeista. Turun Seudun TST ry:n puheenjohtaja Joe Majanen kommentoi.

Lisätietoja: Asko Mäki 044 377 46 57

Kommentera inlägg. Nyckelord: työllistäminen, työllisyys

Yleiskaavan uudistaminen

Fredag 2014-04-25 kl 09:34 - bm

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta käsitteli huhtikuun kokouksessan Turun yleiskaavan uudistamisen tilannetta.

Kunnallistoimikunta päätti kutsua kiinnostuneita muodostamaan yleiskaavan uudistamisprosessin seuraamista varten työryhmän, jonka jäseneksi jokainen kiinnostunut voi ilmoittautua kunnallissihteeri Birgitta Mattssonille, p. 045 852 3343, turunvasemmistoliitto@nic.fi.


Yleiskaavasta on runsaasti tietoa, esim. http://www.turku.fi/Public/default.aspx?nodeid=11979&culture=fi-FI&contentlan=1

Kommentera inlägg. Nyckelord: yleiskaava, työryhmä

Kannanotto työllisyyden, palveluiden ja alueellisen tasa-arvon puolesta Turussa

Fredag 2014-03-21 kl 10:23 - Birgitta Mattsson

Turun Vasemmistoliiton edustajisto päätti kokouksessaan 20.3. yksimielisesti antaa seuraavan kannanoton: 

Työllisyyden, palveluiden ja alueellisen tasa-arvon puolesta Turussa

Turun Vasemmistoliiton edustajisto korostaa Turun kaupungin ratkaisuissa tavoitteina työllisyyttä, peruspalveluita ja alueellista tasa-arvoa.  Työttömyys, palveluiden rapistuminen ja kaupungin eri alueiden epätasa-arvoisuus ovat nimittäin Turun suurimmat ongelmat.

Turun kokoomusjohto on yrittänyt luoda maailmanlopun tunnelmaa kaupungin talousongelmien ja velkaantumisen ympärille.  Paniikkimielialaan ja äkkijarrutukseen ei kuitenkaan ole syytä.  Harkitsemattomat leikkaukset aiheuttavat kokemuksen mukaan usein enemmän menoja ja luovat uusia ongelmia todellisten säästöjen sijaan.  Turku on edelleen varakas kaupunki, mikä on vahva perusta talouden tasapainottamiselle.

Turun talouden tilaan pitää kuitenkin suhtautua vakavasti ja vastuullisesti.  Kokoomusjohdon vastuulla oleva velkaantuminen jatkuu, mikä ei ole kestävä tie, eikä lain mukaan mahdollistakaan loputtomiin.  Valtionosuuksien mahdollinen pieneneminen uhkaa vähän leikata kaupungin tuloja.  Verotulot ovat toisaalta viime vuosina joka kerran nousseet ennusteita suuremmiksi.

Turun Vasemmistoliiton mielestä kaupungin talous tulee tasapainottaa harkiten ja riittävän ajan kuluessa toimintoja järkeistämällä ja investointeja oikein ajoittamalla.  Tässä on luotettava palvelualojen asiantuntemukseen ja aloitteellisuuteen, mutta niille on voitava asettaa sitovia velvoitteita  – lakisääteiset palvelut kuitenkin turvaten. Kaupungin tuloja voidaan myös jonkin verran kasvattaa, kunhan asiakasmaksuilla ei rasiteta kohtuuttomasti pienituloisia.  Kuntaveron merkittävä korottaminen tuskin on enää järkevää.

Kaupungin keskushallinnon ja kalliiden konsulttipalveluiden käytön jatkuva kasvu on pysäytettävä, vaikka sillä ei kovin suuria säästöjä saadakaan.  Sillä on kuitenkin tärkeä vaikutus kaupungin julkiseen kuvaan: ei ole oikein palkata jatkuvasti uusia johtajia ja korottaa heidän palkkojaan, kun turkulaisten välttämättömiä palveluita uhataan heikentää.

Osa tarvittavista menojen vähennyksistä voidaan saavuttaa eläköitymisten kautta.  On kuitenkin muistettava, että jokainen täyttämättä jäävä virka tai toimi varsinaisissa palveluissa saattaa merkitä palveluiden heikkenemistä tai jäljelle jäävien työntekijöiden työtaakan raskautumista.

Turun Vasemmistoliitto korostaa, että kaupungin työntekijöiden lomautukset, irtisanomisista puhumattakaan, eivät ole kestävä ratkaisu Turun talousongelmiin.

Eurovaalityöhön!

Turun Vasemmistoliiton edustajisto kehottaa kaikkia vasemmistolaisia ponnekkaaseen eurovaalityöhön.  Euroopan unionin (EU) parlamentti on tärkeä päätöksenteon paikka, jonka ratkaisut vaikuttavat merkittävästi jokaisen suomalaisen elämään.  Toukokuun vaaleissa on hyvä mahdollisuus palauttaa suomalaiselle vasemmistolle suora edustus EU-parlamenttiin ja liittyä samalla osaksi eurooppalaisen vasemmiston uutta vahvistumista.

Vasemmiston monipuolisella listalla on hyviä ehdokkaita, joiden joukossa on kaksi turkulaista, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie ja Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson.  Vaalityölle on erinomaiset lähtökohdat ja kaikilla on mahdollisuus osallistua siihen, vaikkapa jakamalla vaalimateriaalia, tukemalla Vasemmistoliittoa ja sen ehdokkaita taloudellisesti, tai vakuuttamalla lähiympäristöä äänestämisen tärkeydestä.

Liikkeelle vappuna!

Turun Vasemmistoliiton edustajisto kutsuu kaikkia turkulaisia ja lähikuntien asukkaita osoittamaan mieltään tänä vappuna Aatteen ja ay-liikkeen tapahtumaan erityisesti.

-        rauhan puolesta

-        telakan säilyttämisen puolesta, ja

-        kunnallisten palveluiden ja työntekijöiden aseman puolesta.

Kommentera inlägg. Nyckelord: kannanotto, edustajisto, työllisyys, palvelut, eurovaalit

Turun Vasemmistoliitto hakee kunnallissihteeriä

Fredag 2013-12-13 kl 14:52 - Elias Laitinen

Turun Vasemmistoliitto hakee kunnallissihteeriä puolipäiväiseen toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Kunnallissihteerin tehtävänä on organisoida Turun Vasemmistoliiton toimintaa. Kunnallissihteeri vastaa järjestön taloudenhoidosta sekä päivittäisestä toiminnasta. Kunnallissihteeri toimii kunnallistoimikunnan kokousten valmistelijana, sihteerinä ja toimikunnan päätösten toimeenpanijana sekä järjestön jäsenyhdistysten ja jäsenten apuna järjestötoiminnassa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta vasemmistolaisesta järjestö- tai ammattiyhdistystyöstä ja kunnallishallinnon tuntemusta. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kokonaisuuksien hallintaa. Hakijalta toivomme sähköisen tiedonkäsittelyn taitoja ja valmiuksia monipuoliseen (erityisesti sähköiseen) tiedottamiseen. Soveltuva koulutus ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.
 
Työ on puolipäivätyötä (n. 20 h/vko) liukuvalla työajalla. Kokonaispalkka on 1320 euroa/kk. Työhön kuuluu jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä. Työsuhde alkaa 1.2.2014 tai sopimuksen mukaan.

Turun Vasemmistoliitto on Vasemmistoliiton Turun kunnallisjärjestö, jolla on 30 jäsenyhdistystä. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan tiistaihin 7.1.2014 klo 16.00 mennessä kirjallisena osoitteeseen: Turun Vasemmistoliitto, Hakakatu 12, 20540 Turku. Sähköisesti hakemukset osoitteeseen turunvasemmistoliitto@nic.fi. Kirjekuoreen tai sähköpostiviestin otsikkoon merkintä ”Kunnallissihteeri”.

 
Lisätiedot:

Asko Mäki
Puheenjohtaja
044 377 4657
askoilari.maki@gmail.com


Elias Laitinen
Kunnallissihteeri
045 852 3343
turunvasemmistoliitto@nic.fi

Kommentera inlägg. Nyckelord: Turku, työllisyys

Luokkakokoja ei tule suurentaa ja työllistämiseen tulee sijoittaa

Torsdag 2013-12-12 kl 20:39 - Elias Laitinen

Turun Vasemmistoliitto tulee toimimaan päättäväisesti sen puolesta, että kaupunginvaltuuston Turun vuoden 2014 talousarvion hyväksymisen yhteydessä asettama tavoite peruskoulujen luokkakokojen säilyttämisestä mahdollisimman lähellä nykyistä tasoa toteutuu myös käytännössä. Luokkien oppilasmäärän kasvu vie oppimisen mahdollisuuksia erityisesti niiltä, joilla jo nyt on vaikeuksia koulussa.

Turun Vasemmistoliitto toteaa valittaen, että esitys kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden käyttämisestä edes osittain työllistämiseen ei saanut tukea kaupunginvaltuuston muilta ryhmiltä. Turun Vasemmistoliitto tulee jatkamaan toimintaa kaupungin työllistämistoimien tehostamiseksi.

Turun Vasemmistoliitto tulee aktiivisesti tukemaan sosiaalisen luototuksen järjestelmän käynnistämistä myös Turussa, mistä vuoden 2014 kaupungin talousarviossa on maininta. Turun Vasemmistoliiton mielestä kaupungin ja sen yhtiöiden tulee tehdä kaikki mahdollinen, ettei Turun kokonaan omistamissa palveluyrityksissä tarvitse mennä lomautuksiin.

Turun Vasemmistoliiton mielestä Turun kaupungin tulee tällä valtuustokaudella keskittyä kahden suurimman ongelmansa ratkaisemiseen: keskimääräistä suuremman työttömyyden pienentämiseen ja kaupunginosien sosiaalisen- ja taloudellisen eriarvoistumisen pysäyttämiseen. Työllistämisestä ja alueellisesta tasa-arvosta on tehtävä Turun kaupungin toiminnan pääsuunta.

Turun Vasemmistoliitto on valmis neuvotteluihin ja rakentavaan yhteistyöhön muiden Turun kaupunginvaltuustossa vaikuttavien ryhmien kanssa näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.


Lisätiedot

Asko Mäki
Puheenjohtaja
044 377 4657

Kommentera inlägg. Nyckelord: Turku, luokkakoot, työllistäminen

Työllistäminen avain Itä-Turun ongelmiin - julkiset palvelut säilytettävä

Torsdag 2013-11-07 kl 20:37 - Elias Laitinen

Varissuo, kuten muutkin Itä-Turun lähiöt, on vilkas, monipuolinen ja elinvoimainen asuinalue. Jo pitkään korkeana pysynyt työttömyys luo kuitenkin seudulle kärjistyviä ongelmia. Työllistymisen tukeminen onkin avain Itä-Turun ongelmien ratkaisemiseen. Samalla on varmistettava, että vielä suhteellisen kattavia julkisia palveluja Itä-Turussa kuten muillakin lähiöalueilla kehitetään, eikä supisteta.

Turun työttömyys on maakunnan ja koko Suomen työttömyyttä merkittävästi suurempaa. Tämä tuntuu erityisesti lähiöissä ja on kaupungin asuma-alueiden eriarvoistumisen perussyy. Turun Vasemmistoliiton pitkä linja on tukea lähiöiden kehittämistä. Nyt on ensiarvoista todella käyttää Turun työllistämisvaroja työllistämiseen, sen sijaan että kaupunki maksaa vuosittain miljoonien eurojen ”sakkomaksuja” pitkäaikaistyöttömistään.

Varissuon ja muut Itä-Turun koulut, päiväkodit, terveysasema ja sosiaalitoimisto, nuorisotila, kirjasto ja Majanummen toimitila on ehdottomasti säilytettävä. Päivähoitopaikka on taattava laissa säädetyssä ajassa tasavertaisesti lähiöidenkin lapsille. Alueelle tarvitaan myös lisää ja uusia palveluita, vielä vuosia myös maahanmuuttajataustaisten asukkaiden kotoutumisen tukemiseksi. Alueen asukkaiden oman toiminnan tukeminen on välttämätöntä.

Suomessa jokainen saa vapaasti valita asuinpaikkansa. On tärkeää, että tämä vapaus toteutuu myös käytännössä.  Siksi kaupungin hallitsemia vuokra-asuntoja tulee sijoittaa tasaisesti kaikille asuinalueille, jotta eri väestöryhmät voivat asua rinnakkain ja ongelmalähiöt eivät muodostu pysyväksi ilmiöksi Turussa.  Kaavoituksessa on varmistettava eri asumismuotojen tasainen jakautuminen koko kaupungin alueelle.

Kommentera inlägg. Nyckelord: Itä-Turku, Varissuo, työllisyys, Vasemmisto

Työpaikkoja elvyttämällä - Turun kannettava vastuunsa

Torsdag 2013-08-01 - Asko Mäki

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta kannustaa Vasemmistoliiton johtoa ja ministeriryhmää sen toimiessa talouden elvyttämistoimien ja työpaikkojen puolesta.

Työttömyys ja varsinkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys pahenevat pääasiassa kansainvälisistä syistä johtuvan talouden taantuman pitkittyessä.  Nyt tarvitaan valtion tuntuvaa täsmäelvytystä työpaikkojen säilyttämiseksi ja uusien luomiseksi.  Elvyttävät täsmätoimet tulee suunnata jo aiemmin tarpeellisiksi todettuihin ja kestäviin kohteisiin, kuten liikenneverkon parantamiseen, edullisten vuokra-asuntojen rakentamiseen kasvukeskuksiin ja julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitilojen ja koulujen korjaamiseen.

Turun telakan ja koko telakkateollisuuden toimintaedellytysten turvaamisesta on pidettävä kiinni.

Täsmäelvytys voidaan vielä rahoittaa valtion velkaa kohtuullisesti lisäämällä.  Valtion omaisuutta ei sen sijaan pidä myydä, ellei myyntituottoja saman tien kohdisteta omaisuutta vastaavasti kartuttaviin investointeihin.   

Turun Vasemmistoliitto edellyttää, että Turun kaupunki kantaa tilanteessa vastuunsa.  Kaupunkilaisten tarpeellisista palveluista ja tukitoimista huolehtivia kaupungin työntekijöitä ei tule lomauttaa, saati irtisanoa.  Työllistävien ja Turun varallisuutta lisäävien investointien taso tulee pitää mahdollisimman korkeana.  

Kaupungin on myös aktiivisesti tartuttava valtion tarjoamiin rahoitus- ja työllistämismahdollisuuksiin ja työllistämisvarat  on täysimääräisesti ja ajoissa käytettävä tarkoituksiinsa.  Viime vuosina kaupungille on työllistämistoimien laiminlyönneistä koitunut jopa kymmenen miljoonan euron menetykset vuosittain. Nuorisotakuu on toteutettava.  Kaupungilla on työllistämisvelvoite.

Kommentera inlägg. Nyckelord: työllisyys, elvytys

Juha Jormanaisen puhe Aatteen ja ay-liikkeen vappujuhlassa

Onsdag 2013-05-01 - Juha Jormanainen

Hyvät toverit

Tyytymättömyys Suomessa harjoitettavaa valtakunnallista ja paikallista politiikka kohtaan lisääntyy ja se etsii sekä odottaa sopivaa purkautumiskanavaa. Pientä esimakua saatiin viime eduskuntavaaleissa, jossa entiset puolueuskolliset vaihtoivat kanavaa ja vetivät punaisen viivan asemesta perusväriä äänestyslippuun. On odotettavissa, että niiden osuus, joilla ei ole enää poliittista kotia, entisestään lisääntyy.

Erityisesti puoluekentän keskiviivan vasemmalla puolella luulisi tuntuvan pientä kihelmöintiä, koska eurokriisin päättymätön ja päätön pelastusharjoitus sataa edelleen perussuomalaisten laariin. Ainoa asia, mikä tätä patoaa, on mainitun puolueen oma hommailu erilaisissa foorumeissa sekä joidenkin sen edustajien julkiset sirkustemput. Ns. keskivertoäänestäjä ei halua itselleen tällaista perusleimaa ja tämä estää toistaiseksi vielä suuremman jytkyn.

Opposition onneksi Kataisen sixpack tekee parhaansa, luultavasti ideologisista syistä, jotta vasemmistopuolueet tulevat hallituskautena mankeloiduksi oikein kunnolla. Hyödylliset myötäsukaajat eivät itse huomaa sitä, että köyhiä kyykyttämällä ja yritysten omistajia suosimalla kokoomus saa kyllä hyväosaisten äänet, mutta vasemmiston kannatuspohja pettää lopullisesti. Tästä on jo seurannut se, että moni ihminen on tosiasiassa kadottanut yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavansa ja sen myötä ajautunut vapaaseen poliittiseen pudotukseen.

Hyvät toverit

Suomen poliittisen toiminnan ryhdistämiseksi on otettava käyttöön pankkikriisissä hyväksi havaitut keinot: vasemmisto on pilkottava ja sen epäkurantit osat siirrettävä poliittiseen roskapankkiin. Tasa-arvoinen avioliittolaki, kettutarhaus, kansalaispalkka, ydinvoiman vastustaminen jne., tärkeitä asioita kaikki, on annettava vihreiden, jäännös-vasemmistoliiton ja -demareiden hoitoon. Mainittujen puolueiden vielä todellisuuden tajuissaan oleva kova ydin on koottava uuden perustettavan puolueen siipien suojaan.

Suomen palkansaajat -puolue, jonka ammattiyhdistysliike perustaa poliittiseksi astalokseen, ottaa puolueohjelmassaan nimensä mukaisesti huolehtiakseen palkansaajien asiat. Ay-liikkeen resursseilla, suhteilla ja verkostolla puolueella on mahdollisuus saada lentävä lähtö, jota voidaan ensi vuoden eurovaaleissa harjoitella ja joka viedään jytkymäiseen tulokseen seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Armeijan käyneet tietävät, ettei huonoa asentoa kannata korjata, vaan on tehtävä kokonaan uusi. vasemmiston on itse tultava ulos siitä sillasta, johon se on ajautunut omilla päätöksillään. Tämä onnistuu vain tekemällä selvä pesäero menneisiin synteihin ja hakemalla laaja valtakirja uusilla eväillä kansalta.

Hyvät toverit, kaikesta huolimatta, Hyvää Suomalaisen Työn juhlaa!

Kommentera inlägg. Nyckelord: palkansaajat, työväki, vasemmisto, puolue

Kokoomus hamuaa sairaiden rahoja työnantajille

Måndag 2012-10-01 - Elias Laitinen

Kokoomuksen puoluevaltuusto on asettanut puolueen tavoitteeksi yhden päivän karenssin työntekijän sairauslomissa. Tämän lisäksi tavoitteena on leikata sairausajan palkasta 20 %. Keppihevosena käytetään parempaa mahdollisuutta sijaisen palkkaamiseen. Kokoomuksen esityksessä väitetään myös, että näillä keinoin vähennetään sairauslomia. Väite perustuu oletukseen, että kynnys jäädä pois työstä nousee. Samalla kuitenkin kynnys sairaana työskentelyyn alenee. Sitäkö Kokoomus haluaa?

Läs mer »

Kommentera inlägg. Nyckelord: kannanotot, työ

Yhteistyötä ystävyyskaupunki Pietarin suuntaan

Tisdag 2012-09-25 kl 19:29 - Pirjo Rinne

Selvityspyyntö kaupunginhallituksessa 24.9.2012

Varsinais-Suomen liiton hallitus teki tutustumismatkan Pietariin 12.-14.9. 2012. Matkalla tutustuttiin Suomi-taloon ja käytiin keskusteluja Pietarin kaupungin edustajien kanssa. Keskusteluissa tuli ilmi, että elinkeinoelämän ja yliopistojen yhteistyö on käynnistymässä. Kävi myös ilmi, että Science Parkin osuus yhteistyössä ei ole päässyt käynnistymään.

Turku ja Varsinais-Suomen liitto on tehnyt runsaasti työtä Pietarin kaupungin kanssa. Näen, että tämä työ on tärkeää ja siihen on saatava mukaan laajasti toimijoita.

Pyydän selvitystä, mitä Science Park on tehnyt ja mitä tulee tekemään, jotta yhteistyö Pietarin elinkeinoelämän ja yliopistojen välillä käynnistyisi?

Kommentera inlägg. Nyckelord: kaupunginhallitus, yliopisto, työllisyys