Vänsterförbundet i Åbo kräver hållbar lösning på vårdkrisen

Onsdag 2021-09-08 kl 09:01

Vänsterförbundet i Åbo kräver hållbar lösning på vårdkrisen

Vänsterförbundet i Åbo kräver att staden sätter fart på rekryteringen av social- och hälsovårdspersonal. För att råda bot på den akuta sjukskötar- och läkarbristen måste lönerna höjas. Dessutom behövs i Åbo ett permanent system, med egen budget, för att täcka upp för plötsliga och återkommande personalbortfall.

Hälsovårdsservicen i Åbo är överbelastad som aldrig förr. Stadens telefontjänst är stockad – återuppringningarna dröjer i veckor, eller uteblir helt. Att hitta lediga mottagningstider i den elektroniska bokningstjänsten är i det närmaste omöjligt. Grundhälsovårdens dysfunktionalitet har lett till en explosionsartad ökning av kostnaderna inom specialsjukvården.

Förra veckan föreslog borgmästaren Minna Arve (Saml) att problemet skall lösas genom att hämta arbetskraft från utlandet och externalisera hälsostationerna. Dylika åtgärder skulle bara försämra den offentliga servicen och öka kostnaderna. Kortsiktiga externaliseringar skall på inga villkor godkännas före social- och hälsovårdsreformen, vars uttalade målsättning är att stärka den offentliga serviceproduktionen.

”I Finland finns tiotusentals personer som utbildat sig inom vårdbranschen men arbetar inom andra branscher, eftersom social- och hälsovårdsbranschens löner och arbetsförhållanden inte lockar. I Åbo är lönenivån den lägsta i landskapet. Kompetenta personer finns, men förutsättningen för att de skall låta sig rekryteras är högre löner och bättre arbetsförhållanden. Åbo borde ta efter grannstaden Salo, som nyligen anställde 57 nya social- och hälsovårdsproffs”, konstaterar viceordförande för Vänsterförbundet i Åbo Joonas Jormalainen.

Stadsstyrelsen har lovat att under hösten ta lönegropen och personalbristen inom social- och hälsovården till behandling. Frågan kan inte vänta till social- och hälsovårdsreformen – Vänsterförbundet i Åbo kräver en snabb och rättvis lösning på vårdkrisen. Stadens nya ledning har nu ett enastående tillfälle att infria festtalens löften om förbättringar till förmån för åbobornas välbefinnande.

---

För mer information, kontakta

Risto Rinne

Vänsterförbundet i Åbo, ordförande

Tel. 040 724 8911

rinne@utu.fi

Joonas Jormalainen

Vänsterförbundet i Åbo, viceordförande

Tel. 040 566 5439

joonjorm@gmail.com

Kommentera inlägg.

Åbo bygger - på vems villkor?

Tisdag 2021-04-06 kl 14:29

Viherpunainen vasemmisto ry (Åbo rödgröna vänster) och Itä-Turun Vasemmistoliitto ry (Vänsterförbundet i östra Åbo) ordnade måndagen den 29.3 distansevenemanget Åbo bygger – på vems villkor? Frågan är just nu om möjligt än mer aktuellt än tidigare, eftersom  Åbo dels planerar att modernisera stadens historiska centrum, dels fortsätter kompletteringsbyggandet i förorterna och driver flera stora, nya markanvändnings- och byggplaneringsprojekt.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundet i Åbo, ställningstagande från vårmötet: Satsningar på sysselsättningen, hälsovården, utbildningen och kollektivtrafiken först i tur då återuppbyggnaden efter coronakrisen kommer igång

Onsdag 2021-03-31 kl 08:47

Återuppbyggnadsarbetet efter coronakrisen tillfaller det stadsfullmäktige som tillträder efter kommunalvalet i juni. Nedskärningspolitiken har nått vägs ände och nu behövs satsningar som hjälper krisdrabbade åbobor på fötter.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundets i Åbo borgmästarkandidat heter Mirka Muukkonen

Måndag 2021-03-15 kl 08:50

Vänsterförbundets i Åbo kommunalutskott valde Mirka Muukkonen till Vänsterförbundets borgmästarkandidat. 

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundet i Åbo kräver utrymmen och stöd för konsten!

Måndag 2021-03-15 kl 08:47

Bristen på arbets- och presentationsrum för professionella inom de kreativa branscherna i Åbo har länge varit skriande. Staden har gång på gång gett löfte om permanenta arbetsrum och gång på gång svikit sina löften. Senaste nytt är vräkningen av 50 konstnärer och en teater som fungerat i 23 år  på Barker för att ge plats åt lyxbostäder, ett beslut som fattades sommaren 2020.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundets ställningstagande vid det kombinerade vår- och höstmötet 31.10: Förbundet står upp för närservicen, jämlikheten och den rena naturen i de kommande budgetförhandlingarna

Måndag 2020-11-09 kl 08:33

Nedskärningar hotar sänka servicenivån i Åbo. Vänsterförbundet i Åbo jobbar för jämställdhet stadsborna emellan och kommer under de kommande budgetförhandlingarna att kämpa för att förhindra dessa nedskärningar. Vänsterförbundet kräver att de såkallade ”livskraftsinvesteringarna” skjuts på framtiden och övervägs på nytt. Att skjuta upp ickenödvändiga projekt minskar trycket på stadens ekonomi. Vi  anser att investeringarna nu borde koncentreras till brådskande, oundvikliga objekt såsom uppförandet av nya skolbyggnader och mögelsaneringar i befintliga sådana.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundet i Åbo villigt att samarbeta för att undvika permitteringar

Måndag 2020-09-21 kl 10:55

Åbo stad meddelade nyligen att staden inleder samarbetsförhandlingar. Stadsdirektör Arve (Saml.) eftersträvar inbesparingar på 7,2 miljoner euro, vilka skall tas av årets personalkostnader. Enligt stadsdirektören är det möjligt att inbesparingarna görs i form av permitteringar. Det är hårda bud.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Politisk ringlek inom tjänsteledningen i Åbo

Fredag 2020-06-05 kl 19:38

Då förvaltningsreformen inleddes i Åbo, lär en av målsättningarna ha varit att synliggöra den politiska beslutsfattningsprocessen. Tjänstemän som utnämnts på politiska grunder klandrades för att ge sig ut för att vara politiskt neutrala i sitt tjänsteutövande. Alla underströk, att tjänstepersoner borde väljas bland lämpliga och kompetenta personer.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Fullmäktigeinitiativ: Koronakrisens inverkan på barn och unga i Åbo borde analyseras för att kartlägga deras stödbehov

Fredag 2020-06-05 kl 14:55

Koronakrisen har på många sätt inverkat på barns och ungas liv. Skolgång och studier flyttades på distans då skolorna och utbildningsanstalterna stängdes. Samtidigt måste myndigheterna fatta beslut gällande all  hobbyverksamhet. Förändringarna har haft inverkan på barnens sociala relationer, trygghet och basomsorg.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Låtom oss skydda stadens lungor

Måndag 2020-05-04 kl 13:47

Vänsterförbundet i Åbo föreslår att Åbo stad inleder en noggrann och regelbunden uppföljning av träd- och parkområdesbeståndet och totalmängden lagrat kol i staden. Vidare föreslår vi att staden går in för att öka mängden trän, totalmängden lagrat kol och grönområdesarealerna inom stadens gränser.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vårdpersonal i karantän måste få sin lön utan avbrott

Torsdag 2020-04-23 kl 14:48

Vänsterförbundet i Åbo kräver att Åbo tar tillbaka sitt beslut om att avbryta löneutbetalningen till anställda som tvingats i karantän pga coronaviruset. 

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Turun Vasemmistoliiton telttailutilaisuudet peruttu toistaiseksi

Fredag 2020-03-13 kl 10:12


Turun Vasemmistoliitto peruu suunnitellut telttailutapahtumat koronatilanteen takia.

Perutut tapahtumat:

  • PERUTTU: La 14.3. klo 12 Telttailu Runosmäki (K-supermarketin edusta, os. Korjasmäenk. 1).
  • PERUTTU: La 21.3. klo 12 Telttailu Härkämäki (K-marketin edusta, os. Ieskatu 1).
  • PERUTTU: Su 26.4. klo 12 Telttailu Jyrkkälä (Salen edusta, os. Jyrkkälänk. 1).

Tilaisuudet pyritään järjestämään koronatilanteen rauhoituttua. Uusista tapahtuma-ajankohdista tiedotetaan, kun ne ovat selvillä.

Kommentera inlägg.

Åbovänsterns fullmäktigegrupp: Åbo måste utlysa klimatnödläge

Onsdag 2019-12-11 kl 08:45

Åbovänsterns fullmäktigegrupp vill på allvar fästa uppmärksamhet vid det faktum att klimatförändringen nu måste motarbetas på alla plan och inom alla områden. Åtgärder måste vidtas snabbt och samtidigt måste vi se till att räkningen inte dyvlas över på låginkomsttagarna. En rättvis klimatbetingad övergång är möjlig. Det är beslutsfattarna som bär ansvaret för att tillräckliga åtgärder vidtas; ansvaret får inte läggas på enskilda människors axlar.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundets i Åbo vädjan till stadsdirektör Minna Arve (Saml): Arkeas avtalsshoppande måste behandlas i brådskande ordning

Måndag 2019-12-09 kl 16:17

Stadsdirektör Minna Arve (Saml) måste ta upp ändringen av ledarstyrningen inom Arkea till behandling i koncernsektionen. Just nu föreligger alla grunder för att sammankalla till extraordinarie möte.

Underlåter Arve att se till att ärendet behandlas i brådskande ordning förorsakar hon staden skador i form av allt mer omfattande strejkvågor.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Räkningen för torgparken skall inte betalas av åboborna!

Måndag 2019-11-25 kl 08:52

Torgparksförsvararna har i åratal påstått att torgparken inte förorsakar kostnader för staden. Det här stämmer inte. Vänsterförbundet i Åbo kräver att de kostnader torgparken förorsakar i form av riskhantering riktas till det privata torgparksföretaget Turun Toriparkki Oy. 

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Allt vårt stöd åt de strejkande!

Måndag 2019-11-25 kl 08:50

Postis och Arkeas spelöppningsförsök med byte av arbetskollektivavtal måste stoppas. Annars kommer arbetsavalsshoppandet att sprida sig som en löpeld. Det statsägda Posti sänker sina anställdas löner flera hundra euro i månaden, ökar arbetstiden och förkortar semestrarna. Arkea, som ägs av Åbo stad, sänker sina anställdas löner och pensioner. Dessutom förkortas arkeapersonalens semestrar.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Prioritera barnen och åldringarna!

Måndag 2019-11-04 kl 10:10

Vid sitt temaseminarium inför stundande budgetförhandlingar drog kommunalutskottet och fullmäktigegruppen upp den linje Vänsterförbundet i Åbo kommer att följa. Förbundet förhåller sig kritiskt till stadsdirektör Minna Arves (kok) ”anpassningsprogram”, dvs den nedskärningslista som bygger på de kommande årens så kallade livskraftsinvesteringar. Som Vänsterförbundet ser det, kommer skatteintäkterna att öka då staten fördelar de pengar som återstår i statskassan efter skattekortsreformen. Vidare vidhåller förbundet att en gallring i stadsdirektörens administrativa stab måste göras.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundet i Åbo fördömer Arkeas avtalsshoppande

Torsdag 2019-10-10 kl 08:47

Vänsterförbundet i Åbo fördömer flerbranschföretaget Arkeas avtalsshoppande och dumpande av priset på arbete. Arkea ägs till 98% av Åbo stad.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundet i Åbo stöder valet av Li Andersson till Vänsterförbundets ordförande för perioden 2019-2022

Fredag 2019-10-04 kl 16:07

Vänsterförbundets i Åbo höstmöte 3.10.2019 ger valet av Li Andersson till ordförande för perioden 2019-2022 sitt fulla stöd vid partimötet i november. 

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Jaakko Lindfors och Sasu Haapanen fortsätter i ledningen för Vänsterförbundet i Åbo

Fredag 2019-10-04 kl 16:05

Vänsterförbundet i Åbo återvalde enhälligt sitt presidium vid höstmötet 3.10. Ordförandeskapet innehas alltså fortsättningsvis under år 2020 av Jaakko Lindfors, 31, som viceordförande fortsätter Sasu Hapanen, 37.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Äldre inlägg »